20-26 KASIM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI VE 22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ

Dünya Sağlık Örgütüne göre sağlık; bireyin fiziksel, zihinsel ve sosyal bir bütün olarak tam bir iyilik halidir.

Bireylerin fiziksel sağlığı ise vücuttaki tüm organ ve dokuların sağlıklı olması ile mümkündür.

Bu nedenledir ki ağız ve diş sağlığını bozan faktörler bireyin vücut sağlığını da doğrudan etkilemekte, diş çürükleri ile diş eti hastalıkları;

kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kemik erimesi, şeker hastalığı ve kadınlarda erken doğum ve düşük doğum ağırlığı risklerini arttırmaktadır.

Koruyucu tedavi, hastalık kişide başlamadan önce hastalığın önlenmesidir.

Koruyucu tedavi ile çözülmeyen durumlarda tedavi edici hizmetler ön plana geçer.

Koruyucu hizmetlerin etkinliğinin artırılması tedavi edici hizmetlerin kalitesini de artıracaktır.

Çocuk ve gençlerin gelişim dönemlerinde edindikleri tutum ve davranışlar, ilerki yaşlarda hem genel sağlıklarını hem de ağız ve diş sağlıklarını şekillendirmesi açısından çok önemlidir ve bu dönemde çocuk ve gençler üzerinde akranları kadar, ailelerinin, öğretmenlerinin ve medyanın da çok önemli etkisi olduğu bilinen bir gerçektir.

Bu nedenledir ki Sağlık Müdürlüğü olarak 20-26 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası vesilesiyle bütün ebeveynlerimizi, öğretmenlerimizi, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarını, medya kuruluşlarını ve toplumumuzun tüm üyelerini ağız diş sağlığı konusunda duyarlı olmaya ve yetkileri olmadığı halde diş hekimliği mesleğini icra ederek tehlike saçan kişilere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz.


Ağız ve diş sağlığının korunmasında hekimlerimiz kadar halkımıza da görev düşmektedir.

Periyodik kontrollerle halkımız ağız ve diş sağlığına önem vererek koruyucu tedbir ve tedavilerden faydalanırsa diş hastalıklarının oluşumu azalacak ve diş sağlığı açısından sağlıklı nesiller yetişecektir.

Bu durumun ülkemiz sağlık bütçesine yapacağı olumlu katkıyı da göz ardı etmemek gerekir.

Diş Hekimleri ve halkımız birlik olarak ağız ve diş sağlığına gereken önemi verdikleri takdirde başarıda kendiliğinden gelecektir. Unutmayalım ki hiçbir şey doğal dişlerin yerini tutmaz.